Soudce Rudolph: Soudy se schovávají za názor odborníků

Bývalý německý soudce Jürgen Rudolph, autor a protagonista Cochemské praxe, popsal několik nekalých praktik, kterých se dopouštějí soudy v opatrovnických řízeních a jasně popsal, co se má a co se nemá řešit u soudu.

Konflikt loajality a ovlivňování dětí

„Když je dítě vyslýcháno soudem a musí vyslovit náklonnost jednomu rodiči, a to musí, protože je vyslýcháno soudcem, je to ovlivňování dítěte. Berte to velmi vážně. 30 let jsem dělal soudce. Je to ovlivňování dítěte.

 

Soudce se schovává za názor odborníků

„Viděli jsme mnoho škod, které jsme napáchali. Výhradní péčí  jsme vyloučili druhého rodiče ze života dítěte a schovávali jsme se za názor odborníků. Odborníci ale nenesou žádnou odpovědnost. Vždy říkali „Já jsem nerozhodl, rozhodl soud“.

 

Výhradní péče by neměla být předmětem jednání péče o děti

„Rychle se ukázalo (po zavedení tzv. Cochemské praxe), že diskuze o výlučné péči nemá být předmětem jednání péče o děti. Vyloučení rodiče z péče znamená zbavit rodiče odpovědnosti za dítě. Rodiče však nemohou být zbaveni odpovědnosti za dítě. Výlučná péče potom již nikdy nebyla považována za samozřejmost.“

 

Již žádné otázky, který z rodičů je lepší

  • Děti už nejsou dotazovány, kdo je lepší: máma nebo táta
  • Děti mají tátu a mámu a děti chtějí zachovat mámu i tátu.
  • Včasná intervence do sporu zabrání eskalaci sporu

 

Jednání o svěření do péče = poradenství rodičům

Rodičům bylo jasně sděleno, že oba mají rodičovskou odpovědnost. Rodičům byl předložen vzkaz:

„Když se nezúčastníš poradenství, tvůj postoj nebude mít úspěch u soudu. To poradenství dlužíš svým dětem a ne druhému rodiči.“

 

Zdroj: www.vaterlos.eu

 

Více informací o Cochemské praxi, dětech a střídavé péči můžete získat zde:

baner jakziskatstridavoupeci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *