Proč Cochemská praxe a střídavá péče?

Když se dva manželé rozvádí, je to čím dál tím méně dohodou. Rozvod vede k mnoha sporům a rozdílným požadavkům na vypořádání. Emocionální zranění, podrážděné ego, snaha urvat co nejvíce majetku, zajistit si druhý příjem z výživného a touha potrestat bývalého partnera mohou ztížit život nejen odloučenému rodiči, ale především společným dětem. V devadesátých letech se v Německu rozvinul takzvaný „Cochemský model“, který slouží do dnes na ochranu dětí. Primárně byl určen k zabránění eskalace konfliktu v rozvodu zahrnujícím nezletilé dítě.

Nejdříve model fungoval u soudu ve městě Cochem, dnes je již standardem v celém Německu má za úkol vést oba rodiče k rodičovské odpovědnosti a zabránit odloučení dětí od jednoho z rodičů.

Úspěch modelu spočívá především v ranému zásahu do sporu. Dokonce ještě předtím, než se mezi rodiči objeví známky sporu u rozvodu, nebo v řízeních týkajících se svěření do péče, se k rodičům připojí  potenciální účastníci řízení, kteří mají zabránit eskalaci od základů. Podpora je v především v zprostředkování a prosazení dialogu.

Model Cochem rovněž stanovil, že v zájmu ochrany dětí by sociální spracovníci měli zůstat v kontaktu s dětmi a zúčastnit se poradenství před, během a po soudním řízení. Pravidelné konzultace s dětmi by sociální odbory měly provádět co nejšetrněji s ohledem na věk i těch nejmenších dětí.

Jeden z nejdůležitějších bodů modelu „Cochem, který se stále jeví jako velmi důležitý, je zrychlená soudní procedura. Aby se předešlo sporům, které vznikají nebo eskalují v důsledku odložení řízení, soudy mají usilovat o rychlé ukončení řízení o opatrovnictví v řádu dnů.

Přehled hlavních principů Cochemské praxe:

  1. Soud zahájí řízení a rozhodne do 14 dnů od obdržení návrhu.
  2. Jsou zapojeni odborníci a pomáhají při řešení konfliktů
  3. Zaměstnanci OSPOD se starají a doprovázejí děti a rodiče před, během a případně po skončení řízení. Jejich cílem je distribuce rodičovské odpovědnosti mezi oba rodiče.
  4. Pokud nedojde k dohodě v den zkušební doby, jsou rodiče nuceni navštěvovat poradenskou schůzku. Poté bude obnovené jmenování do 14 dnů. Rodič, který odmítá navštěvovat poradenství, nebo odmítá péči obou rodičů, je v nevýhodě a je vnímán jako rodič s absencí rodičovské odpovědnosti.
  5. Právníci se musí zaměřit pouze na základní a faktické skutečnosti ve svých návrzích, aby nedošlo k přilévání oleje do ohně a podpoře konfliktu mezi rodiči. Prosazování výhradní péče jednou stranou bez závažného důvodu je vnímáno jako nepřijatelný dogmatické požadavek v rozporu se zájmem dítěte a společnosti.

 

Převzato ze Scheidung.org

baner jakziskatstridavoupeci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *