stridava pece

Odpovědnost dítěte při výslechu u soudu

Při soudním řízení o střídavou péči dochází často k situaci, kdy soud nařídí výslech dítěte s cílem vyslechnout názor dítěte. V odůvodnění už se nepíše, že názor se má týkat zjištění, ke kterému z rodičů dítě více tíhne a tento proměnlivý faktor využít v odůvodnění svěření dítěte do výhradní péče jen jednoho rodiče. Často je bohužel účelem takového výslechu připravit dítě o jednoho z rodičů.  A soud i OSPOD, který se výslechu účastní, to moc dobře vědí.

Jak je to s otázkami?

Účastník řízení, tj. každý z rodičů může soudu navrhnout seznam otázek. Je na rozhodnutí soudu, zda využije možnosti zvolit některou z těchto otázek, nebo ne. Ze zkušenosti vím, že otázky soudkyně a úřednice z OSPODu nejsou formulované tak jasně, aby dítě volilo mezi tátou a mámou a bylo tak zatlačené do neřešitelné volby. Dítě ale často neví, jak se zachovat, jak odpovídat a často neumí odpovědět ani na jednoduchou otázku. Tedy jednoduchou pro dospělého, nikoliv pro dítě. Znám opatrovnické řízení, kde soud vyslýchal holčičky ve věku 6 a 10 let. Oba rodiče měli zájem o děti pečovat, ale soud ani OSPOD na malém městě nedokázal správně řešit jasný případ vhodný pro střídavou péči. Nebyl žádný důvod pro vyloučení ani jednoho rodiče z péče, soud ale zvolil výslech velmi malých dětí. Otázky byly formulované tak, aby byly neutrální až jemně návodné. U návodných otázek je 70% pravděpodobnost, že dotazovaný odpoví způsobem, jaký požadoval tazatel. Na necelou polovinu otázek děti neuměly odpovědět. Možná to bylo stresem, kterému by malé děti neměly být vystaveny úřady. Bez ohledu na neutralitu otázky, vždy závisí na soudu a OSPODu, jak bude interpretovat odpovědi dítěte. A zde například otázka vedená k desetileté dívce, zda ji koupe tatínek, je zvláštní. Když odpoví ano, OSPOD bude zkoumat a vytvářet konstrukci, zda otec je úchyl nebo ne. Když odpoví ne, OSPOD vyhodnotí, že tatínek se nestará o hygienu dítěte. Jakým způsobem otázka, zda je rodič přítomný u čištění zubů, má vliv na to, zda soud vyloučí rodiče z péče?

Nese dítě společenskou odpovědnost?

Soud bohužel nebere v úvahu skutečnost, že šestileté dítě nemá znalosti ústavy, nemá volební právo, nemůže se samo rozhodnout, zda bude či nebude chodit do školy a též nemá právo vyloučit některého rodiče z péče jen na základě přání. Nenese společenskou odpovědnost. Když dítě odpoví, že má rádo více maminku, protože je s ním více doma, nechce přece vylučovat tatínka z péče a ze života. To je běžný případ, kdy matka tráví mnoho let s dítětem na rodičovské dovolené, zatímco otec zajišťuje příjem pro celou rodinu a dojíždí do zaměstnání. Malé dítě neumí v kontextu vývoje člověka vyhodnotit, jakým způsobem poškodí samo sebe, když vysloví jednou preferenci pro jednoho z rodičů a soud to vezme jako důvod pro vyloučení druhého rodiče z péče.

Je výslech ústavní a morální?

Ústavnost celého výslechu je pochybná, neboť nechrání právo dítěte na zachování obou rodičů. Malé dítě netuší, co je to ústava, nemá přiznána základní práva, která náleží občanovi České republiky po dovršení věku 18 let. Výslechy dětí se staly skrytým nástrojem diskriminace otců úřady. Předškolní děti jsou nuceni před soudem vyjadřovat náklonnost k jednomu či druhému rodiči, aby jej soud následně vyloučil z péče s odůvodněním, že respektuje přání dítěte.

Dítě nikdy nechce přijít o jednoho z rodičů. Jednoho ze dvou lidí na světě, kteří ho milují. Ztrátou rodiče vždy ztratí část sebe. Je narušena jeho integrita, nejvyšší hodnota člověka. Dítě nenese společenskou odpovědnost a nemá být dotazováno soudem s cílem rozhodnout mezi rodiči a vyloučit jednoho z nich z péče a ze života.

 

Více informací o duši dítěte a střídavé péči na

baner jakziskatstridavoupeci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *