Archiv pro měsíc: Prosinec 2017

Nález Úsavního soudu ÚS 1554/14

Ústavní soud: Střídavá péče může být impulsem ke zlepšení komunikace a lepší spolupráci rodičů

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2014 č. j. 30 Co 302/2013-612 byla porušena základní práva stěžovatele garantovaná čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Continue reading