Bude nové vedení ČSSD propagovat rovnost nebo diskriminaci otců?

V ČSSD nastala výměna křesel ve vedení strany. „Je konec tradičním konfekčním stranám i tradičním konfekčním politikům“ zvolal Jaroslav Foldyna, který se stal novým místopředsedou strany.

ČSSD podle Foldyndy zapomněla, kdo je jejím přirozeným voličem. „Muž, který maká u soustruhu a žena, která prodává v supermarketu a má dvě děti,“ dodal Foldyna.

Pan Foldyna ale jaksi zapomněl, že ty dvě děti má i jejich otec. Continue reading

stridava pece

Odpovědnost dítěte při výslechu u soudu

Při soudním řízení o střídavou péči dochází často k situaci, kdy soud nařídí výslech dítěte s cílem vyslechnout názor dítěte. V odůvodnění už se nepíše, že názor se má týkat zjištění, ke kterému z rodičů dítě více tíhne a tento proměnlivý faktor využít v odůvodnění svěření dítěte do výhradní péče jen jednoho rodiče. Často je bohužel účelem takového výslechu připravit dítě o jednoho z rodičů.  A soud i OSPOD, který se výslechu účastní, to moc dobře vědí. Continue reading

Nález Úsavního soudu ÚS 1554/14

Ústavní soud: Střídavá péče může být impulsem ke zlepšení komunikace a lepší spolupráci rodičů

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2014 č. j. 30 Co 302/2013-612 byla porušena základní práva stěžovatele garantovaná čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Continue reading

stridava pece, stridavka

Má věkové pořadí dětí v rodině vliv na utváření osobnosti člověka?

Uplynulý víkend jsem strávil se svými dětmi. Dcerám je dnes 6 a 10 let, a ačkoliv vždy vyrůstaly a vyrůstají spolu ve stejném prostředí, jejich osobnost je naprosto odlišná.

Starší dcera Natálie je mírná, milující, ale bojácná a nedokáže být sama se sebou, vyžaduje si nepřetržitou pozornost, nevydrží chvíli v klidu, neumí se soustředit na jednu činnost a ostatní přítomné provokuje k interakci.

Mladší dcera Continue reading