Jednou u mámy, jednou u táty: Tak zůstanou školní děti zdravé

Když se táta a máma rozejdou nebo nechají rozvést, je to pro jejich děti zátěžový test. Aby se co nejvíce eliminovaly v rodině psychické následky, doporučujeme vybrat model střídavé péče. Pro děti se jeví nejlepším řešením, když mohou bydlet jak u mámy, tak u táty.

Výzkumný tým Karolínského institutu ve Stockholmu vedený klinickou psycholožkou Malin Bergström prokázal, že dětem pocházející z rozvedených rodin ve věku od tří do pěti let, které střídavě bydlí u mámy a u táty, se vede podstatně lépe než dětem, které bydlí výhradně u jednoho rodiče. Navíc, „rozvodovým“ dětem se daří stejně, ne-li lépe, než dětem, které nebyly rozvodem zasáhnuty.
Continue reading

uzakoneni stridave pece

Bundestag se připravuje na uzákonění střídavé péče v Německu

Německá politická strana FDP přišla do parlamentu s návrhem (19/1175), v němž by měl být model střídavé péče o děti v případě rozchodu rodičů definován zákonem jako obecné pravidlo. Parlament by měl potvrdit, že politika podpory rodičů by měla zahrnovat i přání rodiče nést odpovědnost za péči o dítě i v případě rozchodu rodičů. Continue reading

Bude nové vedení ČSSD propagovat rovnost nebo diskriminaci otců?

V ČSSD nastala výměna křesel ve vedení strany. „Je konec tradičním konfekčním stranám i tradičním konfekčním politikům“ zvolal Jaroslav Foldyna, který se stal novým místopředsedou strany.

ČSSD podle Foldyndy zapomněla, kdo je jejím přirozeným voličem. „Muž, který maká u soustruhu a žena, která prodává v supermarketu a má dvě děti,“ dodal Foldyna.

Pan Foldyna ale jaksi zapomněl, že ty dvě děti má i jejich otec. Continue reading

stridava pece

Odpovědnost dítěte při výslechu u soudu

Při soudním řízení o střídavou péči dochází často k situaci, kdy soud nařídí výslech dítěte s cílem vyslechnout názor dítěte. V odůvodnění už se nepíše, že názor se má týkat zjištění, ke kterému z rodičů dítě více tíhne a tento proměnlivý faktor využít v odůvodnění svěření dítěte do výhradní péče jen jednoho rodiče. Často je bohužel účelem takového výslechu připravit dítě o jednoho z rodičů.  A soud i OSPOD, který se výslechu účastní, to moc dobře vědí. Continue reading

Nález Úsavního soudu ÚS 1554/14

Ústavní soud: Střídavá péče může být impulsem ke zlepšení komunikace a lepší spolupráci rodičů

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2014 č. j. 30 Co 302/2013-612 byla porušena základní práva stěžovatele garantovaná čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Continue reading